Artikel: Lotus Loves People: sociale media dringen door tot het intranet | Bron

Onderzoek wijst echter uit dat intranet in de meeste gevallen nog steeds online mededelingenbord is

Zaltbommel, 29 maart 2010 - Sociale media worden belangrijk geacht voor het intranet, maar worden nog nauwelijks daadwerkelijk toegepast. Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van intranet dat Lotus Loves People* heeft uitgevoerd onder de bezoekers van het Congres Intranet 2010. Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat bijna alle respondenten sociale media binnen intranet belangrijk of zelfs cruciaal vinden. Slechts twee procent acht sociale media niet belangrijk voor het intranet. Bij veruit de meeste bedrijven (88 procent) functioneert het intranet echter nog altijd als een online mededelingenbord met een nieuwsvoorziening en een intern adressenboek.

Gat tussen huidige en gewenste situatie
Daarnaast wordt het intranet door ongeveer de helft van de respondenten gebruikt om personeelszaken te regelen. Bij dertig procent biedt het intranet de mogelijkheid tot discussie met collega's. Communities, blogs, wiki's, chat, video en samenwerkingsmogelijkheden zijn nog nauwelijks verwerkt in het huidige intranet van de respondenten, maar worden wel als wenselijk beschouwd. Communities, samenwerkingsmogelijkheden en discussiemogelijkheden zijn daarin met ruim 70 procent het populairst. Deze worden gevolgd door wiki's (68 procent), blogs (60 procent), chat (51 procent) en video (44 procent).

Voornaamste doel
"We kunnen hieruit concluderen dat het voornaamste doel van het intranet nog steeds 'informeren' is. De respondenten geven dat ook aan in de enquête. De mogelijkheden van het intranet om kennis te delen en als platform te dienen om samen te werken, begint bij steeds meer bedrijven door te dringen", aldus Edwin Kanis, woordvoerder van Lotus Loves People. "Door de opkomst van sociale media raken steeds meer mensen gewend aan het delen van kennis. Door sociale componenten aan intranet toe te voegen, leg je de kracht bij de gebruikers. Actieve deelname maakt het delen van kennis makkelijker en vergroot zo de betrokkenheid. Dit in tegenstelling tot het traditionele intranet waar gebruikers niet of moeilijk aan kunnen bijdragen."

Betrokkenheid partners en klanten
De stap van het openstellen van het intranet voor externen wordt tegenwoordig voorzichtig gezet. Op de vraag of er behoefte is om partners of klanten te betrekken bij activiteiten op het intranet, ziet eenderde van de respondenten daarvan het nut in, omdat het de samenwerking kan vereenvoudigen. Even zoveel van de ondervraagden vinden dit echter onnodig. De overige respondenten zijn in hun mening verdeeld. Zij vinden dat er vooralsnog te veel obstakels zijn.

*Lotus Loves People
Lotus Loves People is een gezamenlijke inspanning van alle IBM Lotus Business Partners in samenwerking met IBM Nederland, bedoeld om Lotus Connections extra onder de aandacht te brengen van het MKB. In totaal hebben vijfentwintig IBM business partners het initiatief genomen om samen te bouwen aan de positionering en de naamsbekendheid van Lotus. De boodschap dat het Lotus-portfolio zeer geschikt is om 'Slimmer Werken' mogelijk te maken, staat daarbij centraal.

P. de Bondt, 29-03-2010 | Bron | Reageer